Chào mừng bạn đến với website THPT Năng Khiếu TDTT
Thứ tư, 25/5/2022, 11:57
Lượt đọc: 9

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC ĐỐI VỚI HỌC SINH

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về phòng, chống đuối nước cho học sinh; tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn cho học sinh; giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ học sinh bị tử vong do tai nạn đuối nước gây ra.

- Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và cộng đồng về các biện pháp phòng, chống đuối nước cho học sinh.

- Tăng tỷ lệ học sinh biết bơi hằng năm thông qua các mô hình tổ chức dạy bơi: Nhà trường tổ chức dạy bơi cho học sinh; phụ huynh học sinh dạy bơi cho con em; học sinh tham gia học bơi tại các lớp dạy bơi do ngành, các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức.

2. Yêu cầu

Việc triển khai công tác phòng, chống đuối nước đối với học sinh phải thường xuyên với trách nhiệm cao của đơn vị; thu hút sự tham gia của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

*KẾT QUẢ CUỘC THI TRỰC TUYẾN "AN TOÀN NƯỚC"

5 bạn có điểm số cao nhất và trả lời nhanh nhất:
1/ Lê Ngọc Thiện - 12A (9/10)
2/ Nguyễn Gia Khiêm - 10B (9/10)
3/ Trần Vũ Gia Huy - 12B (8/10)
4/ Nguyễn Thị Thanh Tú - 11E (8/10)
5/ Trần Duy Phúc - 10C (8/10)

3 lớp có tỉ lệ học sinh tham gia thi trực tuyến "An toàn nước" cao nhất:
11D: 30/33 (90,91%)
12B: 33/34 (97,06%)
12C: 36/38 (94,74%)

Tác giả: Quản trị viên

87